Liikenneturvallisuus: Yhteinen vastuumme liikenteessä

Liikenneturvallisuus on laaja käsite, joka koskettaa meitä kaikkia. Se kattaa sekä yksilölliset valinnat liikenteessä että yhteiskunnan tasolla tehtävät toimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Liikenneturvallisuuden parantaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Mitä liikenneturvallisuus tarkoittaa?

Liikenneturvallisuus tarkoittaa eri tienkäyttäjien, kuten autoilijoiden, pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja mopoilijoiden, turvallisuutta liikenteessä. Siihen vaikuttavat useat tekijät, kuten:

  • Kuljettajien asenteet ja ajotapa: Liian kova nopeus, väsymys, rattijuopumus ja puhelimen käyttö ajamisen aikana ovat merkittäviä riskitekijöitä.
  • Ajoneuvojen turvallisuus: Uudemmat autot ovat yleensä turvallisempia kuin vanhemmat mallit, ja niissä on usein kehittyneitä turvaominaisuuksia.
  • Liikenneväylien kunto: Hyvin hoidetut tiet ja risteykset vähentävät onnettomuuksien riskiä.
  • Liikennesäännöt ja niiden noudattaminen: Selkeät ja yhteneväiset liikennesäännöt ovat tärkeitä liikenneturvallisuuden kannalta.
  • Liikenneturvallisuustyö: Viranomaiset, järjestöt ja yksityiset toimijat tekevät jatkuvasti työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Miten voimme parantaa liikenneturvallisuutta?

Meillä kaikilla on vastuumme liikenneturvallisuudesta. Voimme parantaa sitä tekemällä seuraavia asioita:

  • Noudattamalla liikennesääntöjä: Aja aina nopeusrajoitusten puitteissa, älä aja väsyneenä tai humalassa ja käytä turvavöitä.
  • Olemalla tarkkaavainen liikenteessä: Keskity ajamiseen ja vältä häiriötekijöitä, kuten puhelimen käyttöä.
  • Olemalla ennakoiva: Ennakoi muiden tienkäyttäjien liikkeet ja ole valmis reagoimaan yllättäviin tilanteisiin.
  • Pitämällä ajoneuvosi kunnossa: Varmista, että ajoneuvosi on katsastettu ja että siinä on asianmukaiset renkaat ja valot.
  • Osallistumalla liikenneturvallisuustyöhön: Voit tukea liikenneturvallisuustyötä esimerkiksi lahjoittamalla rahaa tai tekemällä vapaaehtoistyötä.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on mahdollista, jos teemme yhteistyötä. Yhdessä voimme tehdä liikenteestä turvallisemman kaikille.

Kelikamerat osana liikenneturvallisuustyötä

Kelikamerat ovat tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä. Ne antavat reaaliaikaista tietoa sääolosuhteista ja tienpinnan kunnosta, mikä auttaa autoilijoita sopeuttamaan ajonopeutensa ja -tapansa vallitseviin olosuhteisiin. Kelikameroiden avulla voidaan myös ennakoida onnettomuuksia ja ryhtyä onnettomuuksien ehkäiseviin toimiin.

Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Yhdessä voimme tehdä liikenteestä turvallisemman kaikille.

Lisätietoa:

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen