Energian tuotanto Suomessa ja Oomi Sähkösopimus kuluttajalle

Suomi on energian tuotannossaan pitkälti riippuvainen tuonnista. Vuonna 2021 energian nettotulonta oli 78 TWh, kun taas kulutus oli 106 TWh. Tämä tarkoittaa, että 28 TWh energiaa tuotiin ulkomailta. Tärkeimpiä energialähteitä Suomessa ovat fossiiliset polttoaineet (öljy, maakaasu ja kivihiili), vesivoima, ydinvoima ja bioenergia.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiiliset polttoaineet ovat edelleen Suomen suurin energianlähde. Vuonna 2021 ne kattoivat 42 % energiankulutuksesta. Öljy on tärkein fossiilinen polttoaine, ja sitä käytetään pääasiassa lämmitykseen ja liikenteeseen. Maakaasua käytetään myös lämmitykseen ja teollisuudessa, ja kivihiiltä käytetään pääasiassa sähkön tuotantoon. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa kuitenkin merkittäviä ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja ilmansaasteita.

Vesivoima

Vesivoima on toinen tärkeä energianlähde Suomessa. Vuonna 2021 se kattoi 22 % energiankulutuksesta. Vesivoimalaitoksia on Suomessa noin 200, ja ne sijaitsevat pääasiassa Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vesivoima on päästötön energianlähde, eikä sillä ole suoria vaikutuksia ympäristöön. Se on kuitenkin riippuvainen vesimääristä, ja kuivina kausina vesivoiman tuotanto voi vähentyä.

Ydinvoima

Ydinvoima on kolmanneksi tärkein energianlähde Suomessa. Vuonna 2021 se kattoi 27 % energiankulutuksesta. Suomessa on kaksi ydinvoimalaitosta, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2. Olkiluoto 2 on parhaillaan rakennusvaiheessa, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Ydinvoima on päästötön energianlähde, mutta siihen liittyy myös riskejä, kuten onnettomuusriski ja ydinjätteen käsittely.

Bioenergia

Bioenergia on neljänneksi tärkein energianlähde Suomessa. Vuonna 2021 se kattoi 8 % energiankulutuksesta. Bioenergiaa tuotetaan metsäbiomassasta, kuten puupelletistä ja metsähakkeesta, sekä maatalouden sivutuotteista, kuten lannasta ja viljan oljista. Bioenergia on uusiutuva energianlähde, ja sillä on pienemmät päästöt kuin fossiilisilla polttoaineilla.

Oomi Sähkösopimus kuluttajalle

Oomi Energia on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyntiyrityksistä. Se tarjoaa kuluttajille useita erilaisia sähkösopimuksia, mukaan lukien kiinteähintainen sopimus, pörssisähkö ja yöaikasähkö. Oomi Sähkösopimuksen valinta riippuu kuluttajan tarpeista ja budjetista.

Kiinteähintainen sopimus

Kiinteähintainen sopimus on hyvä vaihtoehto kuluttajille, jotka haluavat ennustettavan sähkölaskun. Hinta määräytyy sopimuksen tekohetkellä ja pysyy samana sopimuskauden ajan.

Pörssisähkö

Pörssisähkön hinta määräytyy sähköpörssissä reaaliajassa. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto kuluttajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskin hinnan vaihteluista.

Yöaikasähkö

Yöaikasähkön hinta on edullisempi öisin kuin päivisin. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto kuluttajille, jotka käyttävät paljon sähköä yöllä.

Oomi Sähkösopimuksen voi tehdä helposti Oomi Energian verkkosivuilla. Sopimusta voi myös muuttaa tai irtisanoa milloin tahansa.

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen