Koiraterapia: Turkin pehmeä kosketus kohti parempaa oloa

Koiraterapia on eläinavusteisen terapian muoto, jossa koulutettu koira ja sen ohjaaja työskentelevät yhdessä asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Koiran läsnäolo ja vuorovaikutus sen kanssa tarjoavat monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyötyjä kaikenikäisille ja -taustaisille ihmisille.

Mitä koiraterapia on?

Koiraterapia on terapeuttinen menetelmä, jossa koira toimii terapeutin apuna. Koiran läsnäolo ja vuorovaikutus sen kanssa tarjoavat asiakkaalle tukea, lohtua ja iloa sekä edistävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Koiraterapiaa voidaan käyttää monenlaisten haasteiden ja tavoitteiden käsittelyyn, kuten:

 • Stressi ja ahdistus: Koiran läsnäolo voi laskea verenpainetta ja sykettä sekä edistää rentoutumista.
 • Masennus: Koiran kanssa vuorovaikutus voi lisätä mielihyvähormoni oksitosiinin eritystä ja parantaa mielialaa.
 • Autismi: Koira voi tarjota turvallisen ja ennakoitavan kumppanin, joka auttaa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa.
 • Fyysiset haasteet: Koiran kanssa liikkuminen voi parantaa koordinaatiota, tasapainoa ja motoriikkaa.
 • Sosiaaliset haasteet: Koira voi toimia keskustelunavaajana ja auttaa sosiaalisissa vuorovaikutuksissa.

Miten koiraterapia toimii?

Koiraterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Terapiakäynnit kestävät tyypillisesti 45-60 minuuttia ja ne sisältävät erilaisia aktiviteetteja, kuten:

 • Silittäminen ja rapsuttelu: Koiran fyysinen kosketus voi olla erittäin lohdullista ja rentouttavaa.
 • Leikkiminen: Leikki koiran kanssa voi parantaa mielialaa ja lisätä fyysistä aktiivisuutta.
 • Harjoittelu: Koiraa voidaan hyödyntää esimerkiksi tasapainoharjoittelussa tai kävelyssä.
 • Keskustelu: Koira voi toimia keskustelunavaajana ja auttaa asiakasta ilmaisemaan itseään.

Koiraterapian vaikutukset ovat yksilöllisiä ja riippuvat monista tekijöistä, kuten asiakkaan tarpeista, koiran ominaisuuksista ja terapeutin ammattitaidosta.

Kenelle koiraterapia sopii?

Koiraterapia sopii kaikenikäisille ja -taustaisille ihmisille, jotka haluavat parantaa fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hyvinvointiaan. Koiraterapiasta voi olla hyötyä esimerkiksi seuraaville ihmisille:

 • Lapset ja nuoret, joilla on oppimisvaikeuksia, autismi tai ADHD
 • Aikuiset, jotka kärsivät stressistä, ahdistuksesta tai masennuksesta
 • Ikääntyneet, jotka kokevat yksinäisyyttä tai eristäytymistä
 • Vammaiset ihmiset, jotka tarvitsevat apua fyysisessä toiminnassa
 • Ihmiset, jotka ovat kokeneet trauman

Koiraterapia ei sovi kaikille. On tärkeää keskustella lääkärin tai terapeutin kanssa, onko koiraterapia sopiva menetelmä juuri sinulle.

Miten löydän koiraterapiaa?

Koiraterapiaa tarjoavat monet eri tahot, kuten:

 • Eläinavusteisten palveluiden yritykset
 • Terveyskeskukset ja sairaalat
www.eliittikumppani.fi

Yksi kommentti artikkeliin ”Koiraterapia: Turkin pehmeä kosketus kohti parempaa oloa”

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen