Yrittäminen ja lainarahoitus: koska ja miksi laina on tarpeellinen

Lainarahoitus on monille yrittäjille tärkeä työkalu yrityksen perustamisen, kasvun ja kehityksen rahoittamisessa. Lainan tarpeellisuus ja oikea-aikaisuus vaihtelevat yrityksen elinkaaren ja erityistarpeiden mukaan. Capitalbox on yksi näistä Suomesssa tarjolla olevista yritysrahoittajista.

Lainan tarpeen tunnistaminen

 1. Aloittaminen: Uuden yrityksen perustaminen vaatii usein alkupääomaa, jota ei välttämättä ole saatavilla omasta takaa. Lainarahoitus voi auttaa kattamaan aloituskustannukset, kuten toimitilojen vuokran, laitteiden hankinnan ja markkinointitoimenpiteet.
 2. Kasvu ja laajentaminen: Kun yritys on vakiinnuttanut asemansa ja suunnittelee laajentumista, esimerkiksi uusille markkinoille tai uusien tuotteiden kehittämistä, lainarahoitus voi tarjota tarvittavat resurssit tähän kasvuun.
 3. Varaston ja kapasiteetin lisääminen: Kasvavat tilaukset tai tuotannon tehostamisen tarve voivat vaatia lisää varastotilaa tai tuotantokapasiteettia, joiden rahoittamiseen yrityslaina voi olla ratkaisu.
 4. Teknologian päivitys: Teknologian nopea kehitys saattaa vaatia laitteiden päivittämistä tai uuden teknologian hankintaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
 5. Kassavirtahaasteet: Toisinaan yritykset kohtaavat kassavirtahaasteita, esimerkiksi kausiluontoisessa liiketoiminnassa tai odottamattomien menojen ilmetessä. Lyhytaikainen laina voi auttaa selviytymään näistä tilanteista.

Lainan ottamisen hyödyt

 • Joustavuus: Lainarahoitus tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden käyttää varoja yrityksen tarpeiden mukaan.
 • Kasvun mahdollistaminen: Laina voi mahdollistaa investoinnit, jotka ovat välttämättömiä yrityksen kasvun ja kehityksen kannalta.
 • Oman pääoman säästäminen: Lainan avulla yrittäjä voi säilyttää enemmän omaa pääomaa yrityksessä, mikä voi olla tärkeää erityisesti yrityksen alkuvaiheessa.
 • Verohyödyt: Joissakin tapauksissa yrityslainan korkoja voidaan käyttää verovähennyksenä, mikä voi tuoda taloudellisia hyötyjä.

Huomioitavaa lainaa harkittaessa

 • Riskien arviointi: On tärkeää arvioida yrityksen kykyä hoitaa lainan takaisinmaksut.
 • Kustannusten ymmärtäminen: Lainan kokonaiskustannukset, kuten korot ja mahdolliset lisämaksut, tulee ymmärtää ennen lainasopimuksen allekirjoittamista.
 • Sopivan lainatyypin valinta: Eri lainatyypit sopivat erilaisiin tarpeisiin, joten on tärkeää valita laina, joka vastaa parhaiten yrityksen tilannetta.

Lainarahoitus voi olla arvokas väline yrittäjälle, mutta sen käyttö edellyttää huolellista suunnittelua ja taloudellista vastuullisuutta. Lainan ottaminen on strateginen päätös, joka tulisi tehdä osana yrityksen kokonaisvaltaista taloudellista suunnittelua.

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen