Samsungin tekemä Invisible Load Index paljastaa eurooppalaisten päivittäisten kotitöiden piilevän taakan

 1. Kotityöt aiheuttavat huomattavaa kulumista, sillä eurooppalaiset käyttävät 86 prosenttia vähemmän aikaa kotitöiden hoitamiseen kuin niiden tekemiseen.
 2. Eurooppalaisista 90 prosenttia uskoo, että heidän kotitaloutensa voisi toimia tehokkaammin, ja suhtautuu avoimesti teknologian mahdollisuuksiin helpottaa kuormitusta (48 prosenttia).
 3. Samsung lanseeraa ”Invisible Load Index” -indeksin määrittääkseen kotitaloustöiden piilotetun taakan ja näyttääkseen, kuinka ihmiset voivat helpottaa kuormaansa ja vapauttaa aikaansa SmartThingsin avulla.

Samsung Electronicsin tekemä uusi tutkimus paljastaa, että eurooppalaiset käyttävät 86 prosenttia vähemmän aikaa  kotitöiden hoitamiseen kuin niiden tekemiseen[1]. Tämä aika – fyysisestä levottomuudesta henkiseen huoleen ennen minkään tehtävän alkua – ilmenee ”näkymättömänä kuormana” ja vaikuttaa siihen, miten ihmiset viettävät arvokasta aikaansa kotona.

Tutkimus, johon osallistui yli 6 000 vastaajaa[2] eri puolilta Eurooppaa, paljastaa, että keskivertoihminen on vastuussa vähintään seitsemästä tehtävästä kotonaan, usein yhteensä yli 30 tuntia viikossa. Tämä vastaa lähes kokopäivätyötä[3], ja sillä on kielteinen vaikutus eurooppalaisiin kotitalouksiin: yli puolet vastaajista (51 prosenttia) myöntää tuntevansa stressiä vähintään puolet ajasta ja kahdella viidestä (41 prosenttia) on säännöllisesti vaikeuksia keskittyä jokapäiväisiin tehtäviin. Elinkustannuskriisin kärjistäessä yli puolet (54 %) vastaajista vahvistaa, että energiakustannukset ovat vaikuttaneet kotitöihin ja tehneet niistä stressaavia ja vaikeampia hallita.


[1] Perustuu keskimääräiseen aikaan, jonka eurooppalaiset vastaajat sanovat käyttävänsä kaikkien kotitöiden miettimiseen/valmisteluun (27 tuntia), laskettuna prosentteina ajasta, jonka sama ryhmä käyttää näiden tehtävien suorittamiseen (31 tuntia).

[2] FleishmanHillard TRUE Global Intelligencen lokakuussa 2023 yhteistyössä Focaldatan kanssa tekemä tutkimus, johon kuuluu 6 066 eurooppalaista kuluttajaa Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta ja Puolasta.

[3] EU:n virallisen tilastotoimiston Eurostatin mukaan 20–64-vuotiaiden keskimääräinen kokopäivätyöaika Euroopassa oli 37,5 tuntia vuonna 2022.

Tutkimuksessa tunnistetaan 15 suosituinta säännöllisesti suoritettua kotitaloustehtävää, mukaan lukien yleinen kotisiivous, ruokaostokset ja sähkölaskujen hallinta. Jokainen tehtävä on järjestetty intensiteetin mukaan niiden henkisten ja fyysisten vaatimusten perusteella, joita eurooppalaiset asettavat niiden suorittamiselle. Tutkimus paljasti, että vaikka kehittyneen älykotiteknologian ja SmartThingsin kaltaisten alustojen saatavuus verkottuneen asumisen hallintaan on lisääntynyt, eurooppalaiset käyttävät lähes yhtä paljon aikaa – ja joissakin tapauksissa enemmän – valmistautuakseen henkisesti tavallisiin kotitöihin verrattuna aikaan, jonka he käyttävät niihin. Esimerkkeinä:

 1. Eurooppalaiset käyttävät 92 prosenttia yhtä paljon aikaaruoanlaittoon kuin itse aterian valmistamiseen.
 2. Eurooppalaiset käyttävät 91 prosenttia vähemmän aikaakodin turvallisuuden ajattelemiseen kuin kotitalouksien uhkien ehkäisemiseen.
 3. Eurooppalaiset käyttävät 88 prosenttia vähemmän aikaaroskien hävittämiseen tai kierrätykseen kuin itse tehtävän suorittamiseen.

Auttaakseen palauttamaan tasapainon eurooppalaisissa kotitalouksissa Samsung on julkaissut näkymättömän kuormituksen indeksin, joka on kehitetty yhteistyössä myydyimmän kirjailijan ja onnellisuusasiantuntijan Mo Gawdatin kanssa. Käyttämällä ensimmäistä laatuaan olevaa kaavaa (näkymätön kuorma = intensiteetti x aika x taajuus) kuka tahansa voi laskea oman näkymättömän kuormansa tutkimalla vastuullaan olevien kotitaloustöiden fyysistä kuormitusta sekä niihin liittyvää henkistä taakkaa.

90 % vastaajista uskoo, että heidän kotitaloutensa voisi olla tehokkaampi ja lähes puolet (48 %) on avoin teknologian mahdollisuuksille helpottaa kotitöiden taakkaa, joten näkymätön kuormitusindeksi tarjoaa käyttäjille myös yksinkertaisia SmartThings-ratkaisuja, jotka auttavat heitä elämään tehokkaammin ja säästämään aikaa tärkeimpiin asioihin. 

SmartThings Energy[1] auttaa esimerkiksi vähentämään kotitalouslaskujen hallintaan ja maksamiseen liittyviä huolia seuraamalla  kodinkoneiden energiankulutusta yhdellä silmäyksellä ja jopa valvomalla muita kuin älylaitteita älykkäiden pistokkeiden avulla[2]. Jos haluat säästää enemmän, voit aktivoida AI Energy Mode[3] -tilan ja hallita energiankulutusta alle ennalta asetetun tavoitteen. SmartThings-sovelluksen avulla voit aloittaa pesun etänä ja ilmoittaa sinulle, kun pesuohjelma on valmis, joten missä tahansa oletkin, voit aloittaa pesuohjelman ja tietää, että se on valmis, kun tulet kotiin.

Mo Gawdat kommentoi: ”Minulla on kunnia tehdä yhteistyötä Samsungin kanssa Invisible Load Index -indeksin kehittämiseksi ja auttaa Eurooppaa paljastamaan jokapäiväisten kotitöiden piilevä taakka tämän suuntaa-antavan pisteytysjärjestelmän avulla. Se, miten vietämme aikaa kotona, on olennainen osa yleistä hyvinvointiamme, joten on tärkeää sisällyttää terveelliset tavat päivittäisiin rutiineihimme, jotta voimme hallita tehtäväluetteloamme helposti. SmartThingsin avulla on mahdollista automatisoida tiettyjä kotitöitä ja parantaa merkittävästi vapaa-ajan laatua kotona.”

Samsung Europen IOT- ja SmartThings-johtaja Nathan Sheffield lisäsi: ”Samsung etsii jatkuvasti tapoja auttaa ihmisiä säästämään aikaa ja keventämään kuormaa. SmartThings avaa yksinkertaisemman, älykkäämmän ja yhdistetymmän maailman. Tällä hetkellä yli 300 kumppanibrändiä tukee yli 3 200 yhdistettyä laitetta. Antamalla sinulle täydellisen hallinnan kodistasi ja ennen kaikkea kotitöistäsi, se vapauttaa aikaasi yhteydenpitoon tärkeimpiin asioihin. The Invisible Load Index -indeksin avulla halusimme herättää keskustelua kotitalouksissa eri puolilla Eurooppaa tehtävien kuormittavuudesta. Rohkaisemalla ihmisiä tulemaan tietoisemmiksi näkymättömästä kuormastaan toivomme, että he voivat käyttää teknologian voimakkaita etuja auttaakseen heitä elämään tasapainoisempaa elämää.


[1] SmartThings Energy -palvelun saatavuus vaihtelee maittain, alueittain ja laitteittain. Saatavana Android- ja iOS-laitteille (Android OS 9↑, iOS 14↑). Wi-Fi-yhteys ja Samsung-tili vaaditaan. Kaikki laitteet on rekisteröitävä SmartThings-sovellukseen energian seuraamiseksi

[2] Edellyttää yhteensopivaa Smart Plugia ja Smart Home Hubia. Smart Plug tulee rekisteröidä SmartThings-sovellukseen. Energiankulutuksen seuranta Smart Plugilla on saatavilla SmartThings-sovelluksen ”Laite”-välilehden ”Smart Plug” -tuotekortista.

[3] AI-energiatilan ominaisuus voi vaihdella maan, alueen tai laitteen mukaan. Se voi kytkeä kaikki yhteensopivat älylaitteesi energiansäästötilaan joko automaattisesti tai jos arvioitu kuukausittainen sähkölaskusi ylittää ennalta asetetun tavoitteen. (esim. Jääkaappi: kompressorin nopeuden ja toiminnan optimointi ja pakastimen lämpötilan säätäminen) SmartThings Energyssä näkyvät energiankulutus ja arvioidut kustannukset voivat poiketa todellisesta käytöstä ja kustannuksista.

Tutkimuksesta

FleishmanHillard TRUE Global Intelligencen lokakuussa 2023 yhteistyössä Focaldatan kanssa, johon kuuluu 6 066 eurooppalaista kuluttajaa Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta ja Puolasta.

Euroopan 15 tärkeintä kotitaloustyötä niiden intensiteettipisteiden perusteella (arvioitu tutkimuksen avulla):

 1. Astianpesu/astianpesukoneen täyttäminen – 3.0
 2. Kotisiivous – 2.8
 3. Talon siivoaminen – 2.7
 4. Silitys – 2.5
 5. Pyykinpesu – 2.4
 6. Kotitöiden hallinta ja maksaminen – 2.2
 7. Roskien hävittäminen/kierrätys – 2.1
 8. Aikataulu ja aktiviteetit – 2.0
 9. Kodin turvallisuus – 1.8
 10. Ruokaostokset – 1.7
 11. Ruoanlaitto -ateriat –1,5
 12. Puutarhanhoito – 1.4
 13. Majoittaminen/viihdyttäminen – 1.2
 14. Lemmikkieläinten hoito – 1.1
 15. Liikunta – 1

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen