Varainsiirtovero: Mitä sinun tulee tietää

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan tietyntyyppisistä varojen omistusoikeuden siirtymisestä. Se koskee esimerkiksi kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden kauppaa. Veron maksaa yleensä ostaja.

Miksi varainsiirtoveroa peritään?

Varainsiirtoveron tarkoituksena on kerätä valtiolle verotuloja. Sillä on myös ohjausvaikutus, sillä se voi hillitä esimerkiksi kiinteistöjen hintojen nousua.

Kuinka paljon varainsiirtoveroa on maksettava?

Varainsiirtoveron määrä riippuu varojen tyypistä ja kauppahinnasta.

  • Kiinteistöt: 4% kauppahinnasta
  • Asunto-osakkeet: 2% kauppahinnasta
  • Muut arvopaperit: 1,6% kauppahinnasta

Onko olemassa poikkeuksia varainsiirtoverosta?

Kyllä, tietyissä tapauksissa varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Ensiasunnon ostaminen: Ensiasunnon ostaja on yleensä vapautettu varainsiirtoverosta.
  • Perinnönjako: Perinnöksi saadusta omaisuudesta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.
  • Lahja: Lahjaksi saadusta omaisuudesta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Miten varainsiirtovero ilmoitetaan ja maksetaan?

Varainsiirtovero ilmoitetaan ja maksetaan sähköisesti Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Mitä jos en maksa varainsiirtoveroa ajoissa?

Jos et maksa varainsiirtoveroa ajoissa, joudut maksamaan veron lisäksi viivästyskorkoa.

Mistä löydän lisätietoa varainsiirtoverosta?

Lisätietoa varainsiirtoverosta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen