Kannusta itseäsi moittimisen sijaan

Kannustaminen on erittäin tärkeää painonhallinnan ja minkä tahansa muun tavoitteen saavuttamisessa. Positiivisen kannustuksen avulla voit ylläpitää motivaatiota ja itseluottamusta.

Tässä on muutamia vinkkejä kannustamiseen moittimisen sijaan:

 1. Ole armollinen itsellesi: Hyväksy, että matka kohti tavoitteitasi ei ole täydellinen. Älä rankaise itseäsi virheistä tai takapakeista. Sen sijaan, keskity oppimaan virheistä ja käytä niitä mahdollisuuksina kehittyä ja kasvaa.
 2. Korosta onnistumisia: Kiinnitä huomiota siihen, mitä olet jo saavuttanut. Pidä kirjaa pienistä ja suurista onnistumisista matkallasi. Saatat yllättyä siitä, kuinka paljon olet jo saavuttanut. Muistuta itseäsi siitä, että jokainen askel eteenpäin on merkityksellinen.
 3. Puhu itsellesi kannustavasti: Ole tietoinen siitä, miten puhut itsellesi. Kiinnitä huomiota sisäiseen puheeseesi ja korvaa kriittiset ajatukset myönteisillä ja kannustavilla lauseilla. Keskity vahvuuksiisi ja siihen, mitä pystyt saavuttamaan.
 4. Palkitse itsesi: Aseta pieniä välitavoitteita ja palkitse itsesi niiden saavuttamisesta. Palkinto voi olla jotain, mikä tuottaa sinulle iloa ja on yhteydessä hyvinvointiisi, kuten rentouttava kylpy, hyvä kirja tai ulkoilmaan lähteminen.
 5. Hanki tukiverkosto: Ympäröi itsesi ihmisten kanssa, jotka tukevat ja kannustavat sinua. Jaa tavoitteesi ja edistymisesi heidän kanssaan. Saat heiltä kannustusta ja rohkaisua matkallasi.
 6. Palauta mieleen tavoitteesi: Muistuta itseäsi siitä, miksi olet asettanut tavoitteen ja miksi se on sinulle tärkeä. Pitämällä mielessä tavoitteesi ja sen merkityksen, voit pysyä motivoituneena ja kannustaa itseäsi eteenpäin.

Muista, että kannustaminen ja positiivinen ajattelu ovat avainasemassa pitkäaikaisen muutoksen saavuttamisessa. Ole lempeä ja kärsivällinen itsesi kanssa matkallasi kohti tavoitteitasi.

Oman arvonsa tunteminen

Oman arvonsa tunteminen on tärkeä osa henkilökohtaista kasvua, itsetuntemusta ja hyvinvointia. Kun tiedät, mitä arvostat ja mikä on sinulle merkityksellistä, voit elää elämää, joka on linjassa näiden arvojen kanssa. Tässä on muutamia vinkkejä oman arvonsa tuntemiseen:

 1. Itsetutkiskelu: Pysähdy ja tutki itseäsi syvällisemmin. Mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä elämässäsi. Mikä antaa sinulle iloa, merkitystä ja tyydytystä? Kirjoita ajatuksiasi ylös päiväkirjaan tai harkitse meditaatiota ja reflektiota oman ajattelun ja tunteiden syvemmän ymmärtämisen avuksi.
 2. Määrittele arvot: Selvitä, mitkä ovat sinun ydinarvosi. Voit tehdä tämän tekemällä listan arvoista, jotka ohjaavat päätöksiäsi, toimintaasi ja elämääsi yleisesti. Arvoja voivat olla esimerkiksi rehellisyys, vapaus, luovuus, ystävyys, terveys tai oikeudenmukaisuus. Priorisoi arvojasi ja määrittele, miten ne näkyvät käytännössä elämässäsi.
 3. Tee valintoja arvojesi pohjalta: Käytä arvojasi oppaana päätöksenteossa. Kun olet selvillä siitä, mikä on sinulle tärkeää, voit tehdä valintoja, jotka tukevat ja heijastavat näitä arvoja. Arvoperustainen päätöksenteko auttaa sinua elämään linjassa oman aitouden ja tarkoituksen kanssa.
 4. Aseta rajoja: Kun tiedät, mikä on sinulle tärkeää, voit asettaa rajoja, jotka suojelevat arvojasi. Opettele sanomaan ei asioille, jotka eivät ole linjassa arvojesi kanssa, ja aseta terveitä rajoja ihmissuhteissa ja työelämässä.
 5. Elä linjassa arvojesi kanssa: Pyri elämään arvojesi mukaisesti jokapäiväisessä elämässäsi. Tee tekoja ja valintoja, jotka ovat sopusoinnussa arvojesi kanssa. Tämä voi tuoda syvempää tyydytystä, merkitystä ja onnellisuutta elämään.
 6. Ole itsesi kanssa armollinen: Muista, että arvot voivat muuttua ja kehittyä elämän eri vaiheissa. Ole kärsivällinen ja armollinen itsellesi matkallasi. Anna itsellesi lupa virheisiin ja kasvuun.
 7. Ota vastuuta omasta onnellisuudestasi: Kun tunnet omat arvosi ja elät niiden mukaisesti, otat vastuun omasta onnellisuudestasi. Muista, että sinulla on valta tehdä valintoja ja luoda elämää, joka tukee arvojasi ja tuo sinulle iloa ja tyydytystä. Älä anna muiden ihmisten odotusten tai yhteiskunnan paineiden ohjata elämääsi, vaan kuuntele omaa sydäntäsi ja tee päätöksiä sen mukaan.
 8. Ympäröi itsesi samanarvoisten ihmisten kanssa: Etsi ihmisiä, jotka jakavat samankaltaiset arvot kanssasi. Ympäröimällä itsesi positiivisilla ja samanhenkisillä ihmisillä voit saada tukea ja inspiraatiota matkallasi. Yhteisön tuki voi auttaa sinua vahvistamaan arvojasi ja pysymään uskollisena itsellesi.
 9. Tee itsellesi merkityksellisiä asioita: Toimi ja osallistu asioihin, jotka ovat linjassa arvojesi kanssa. Vapaaehtoistyö, hyväntekeväisyys, harrastukset ja muut toiminnot, joissa voit toteuttaa arvojasi, voivat antaa sinulle syvempää merkitystä ja iloa elämään.
 10. Jatka itsesi kehittämistä: Ole avoin oppimaan ja kasvamaan. Oma arvosi ja itsetuntemuksesi voivat syventyä ja kehittyä ajan myötä. Lue kirjoja, osallistu kursseille, hanki uusia kokemuksia ja haasta itseäsi jatkuvasti oppimaan lisää itsestäsi ja maailmasta.

Tuntemalla omat arvosi ja elämällä niiden mukaisesti, voit rakentaa tarkoituksellisempaa ja merkityksellisempää elämää. Arvot toimivat ohjenuorana päätöksissäsi, auttavat sinua luomaan tasapainoa ja autenttisuutta elämään sekä tukemaan henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia.

www.eliittikumppani.fi

Yksi kommentti artikkeliin ”Kannusta itseäsi moittimisen sijaan”

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen